ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Χλόης 22, Μεταμόρφωση, 144 52

Τηλ.: 210 283 1661

Φαξ.: 210 284 7503

email: info@kaligavriil.gr