ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ο σωστός προγραμματισμός και η οργάνωση είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο της εταιρείας μας. Στον ελάχιστο χρόνο της μίας εβδομάδας καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε την ολοκληρωμένη ανακαίνιση του φαρμακείου σας.

Τα στάδια του έργου επιμερίζονται στα εξής:

Στόχος μας αποτελεί η δημιουργία ενός υπέροχου, ζεστού πλην σύγχρονου και εργονομικού εργασιακού περιβάλλοντος με διαχρονικά υλικά, όπως: