ΙΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΒΥΡΩΝΑΣ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ